Info Panel
You are here:   Home  /  Penningen  /  1672: Ontzet van Groningen, inname van Coevorden
  • 1672_back5
  • 1672_front5

1672: Ontzet van Groningen, inname van Coevorden

De wijze waarop Groningen standhield was in het benarde Nederland van het Rampjaar een strohalm waaraan men zich vasthield. De onverzettelijkheid in het noorden gaf iedereen in het westen, aan de andere kant van de waterlinie, hoop en een sprankje vertrouwen. Kranten en pamfletten circuleerden in Holland en Zeeland waarin de militaire successen van Rabenhaupt niet alleen werden bejubeld, maar ook werden bezongen als resultaten op de groei: kijk, de vijand is niet onoverwinnelijk, en: als er maar goede leiding is, zal elders lukken wat nu alleen daar in Groningen lukt.

Het ontzet van de hoofdstad van de provincie was een zware nederlaag voor de bisschop van Münster, een klap waarvan hij niet meer helemaal herstelde. Het verlies in december 1672 van Coevorden, het Münsterse wapen- en munitiedepot, zou voor de bisschop een tweede gevoelige klap betekenen. Rabenhaupt had zich voor die overval goed voorbereid. De grond en draslanden rond Coevorden waren stijf bevroren, en daarom liet hij de duizend mannen voor deze sluipaanval uitrusten met ijssporen. In het pikkedonker vielen ze de uit drie richtingen aan, staken de bevroren gracht over, beklommen de aarden wallen en verrasten het Münsterse garnizoen. Het kwam tot een bloedig gevecht, dat echter snel in het voordeel van de mannen van Rabenhaupt werd beslecht nadat de poort was geopend en de ruiterij naar binnen was gestormd. De bisschop van Münster was zijn belangrijkste wapenmagazijn kwijt, de Nederlandse herinneringscultuur werd een penning rijker.

Op de ene zijde zien we de drie legeronderdelen die keurig in formatie de vestingwallen naderen, gevolgd door twee afdelingen cavalerie. Coevorden met stormerhand ingenomen den 20 december 1672. De nadruk op de aard van de verovering, namelijk middels een bestorming, was in deze fase van de strijd geen bijkomstigheid. Het wees op de moed die van Nederlandse kant aanwezig was, op krijgsvuur dat aanmoedigde tot meer heldenmoed. Het randschrift op de andere zijde toetert de wapenfeiten nog eens rond, maar dan in numismatisch steno: GRON.IS.BELEG.DOOR.DE.BIS.VAN.COEL,EN.MUNS.D.9JUL.VERL. DEN. 17.AUG.1672

  1672  /  Penningen  /  Last Updated november 19, 2018 by Ruurt Hazewinkel  /