Info Panel
You are here:   Home  /  Penningen  /  1648: Vrede van Münster
  • 1648_back
  • 1648_front

1648: Vrede van Münster

De Vrede van Münster maakte een einde aan de Tachtigjarige Oorlog en was voor bijna alle Nederlanders reden tot ongebreidelde feestvreugde. Overal luidden de klokken, stelde overheden gratis wijn beschikbaar, brandde men vuurwerk en pektonnen, grepen gelegenheidsdichters naar de ganzenveer en deden penningmakers goede zaken.

Negen verschillende penningen met de Münsterse Vrede als aanleiding zagen in 1648 het licht, waarvan deze het zeldzaamst is. De zeven maagden van de verenigde gewesten dansen, omlijst door de olijvenkrans van de vrede, op de rand van de vrijheidshoed. Op de hoed in afkorting:

PAX ET LIBERTas FOEDerati BELGII, De vrede en vrijheid van het verenigde Nederland.

Op de rugzijde van de penning, eveneens met olijftakken versierd: LIBERTATI FOEDERAToRUM BELGARum, POST TOTIus PROPE SECULI BELLUM CUM HISPANis, AETERNAE PACE AETERNAE FACTAE, ANNO MDCXLVIII. Aan de vrijheid der Verenigde Nederlanders, na de oorlog met de Spanjaarden van bijna een hele eeuw, door een eeuwige vrede eeuwigdurend gemaakt in het jaar 1648.

  1648  /  Penningen  /  Last Updated november 19, 2018 by Ruurt Hazewinkel  /