Info Panel
You are here:   Home  /  Penningen  /  1642: Huwelijk prins Willem II en Maria van Engeland
  • 1642_back
  • 1642_front

1642: Huwelijk prins Willem II en Maria van Engeland

Deze penning vol details heeft dezelfde aanleiding als de vorige, maar heeft een meer directe beeldtaal. Op de voorkant zit Frederik Hendrik, de heldhaftige vader, op zijn zegentroon. Onder zijn voeten liggen verslagen vijanden. De streng met wapens is het collectief van schilden van de zeven Verenigde Provincies. LIBERTAS PATRIAE. ME DEFENSORE TRIUMPHAT INSIDIATA, NIHIL VIS INIMICA NOCET, De belaagde vrijheid des vaderlands praalt onder mijn bescherming en blijft het vijandelijke geweld krachteloos.

De linkerzijde laat een fraaie versie van de Hollandse Tuin zien, de schutting van gevlochten wilgentenen die al vroeg in de Tachtigjarige Oorlog het symbool was voor het vaderland. Op de achtergrond is het een en al bedrijvigheid; schepen met opbollende zeilen, menigten van mensfiguurtjes waaronder we oorlogsgod Mars en liefdesgodin Venus herkennen – de vrijheid in dit paradijs brengt weldaden. Boven de poort staat de Nederlandse leeuw, die de vrijheidshoed op zijn lans de hoogte in steekt, tot vlak onder de zon waarin het tetragram Gods zegen expliciteert. En bijna onkundig van alle drukte, op de drempel van de ingang tot dit Hof van Eden, het huwelijkspaar. De Latijnse tekst leest in vertaling: Godin treedt in deze lusthof, waarbij Mars en de Liefde u inviteren en waar, indien u moeder zult worden, de vrijheid vruchten zal dragen.

  1642  /  Penningen  /  Last Updated november 19, 2018 by Ruurt Hazewinkel  /