Info Panel
You are here:   Home  /  Penningen  /  1641: Huwelijk prins Willem II en Maria van Engeland
  • 1641_back
  • 1641_front

1641: Huwelijk prins Willem II en Maria van Engeland

Op 16 juli 1641 trouwde prins Willem II, twaalf jaar oud, met prinses Mary Stuart, dochter van Karel I, koning van Engeland. De plechtigheid vond plaats in Whitehall en betekende een ongekende promotie voor het Huis van Oranje. Het huwelijk met een echte koninklijke prinses maakte van de Oranjes al bijna een geslacht van monarchale allure. Het lag geheel in lijn met de ambities van Frederik Hendrik die, hoewel als stadhouder gewoon dienaar van de staten bleef, kort tevoren door de koning van Frankrijk in een officieel schrijven als ‘Uwe Hoogheid’ was aangesproken in plaats van het gangbare ‘Excellentie’ en nu eiste dat iedereen hem aansprak op de wijze waarop de Franse vorst had gedaan.

Het valt te betwijfelen of bij de Nederlanders was doorgedrongen wat de Engelse motieven waren voor dit huwelijk. Karel I was in botsing gekomen met zijn parlement, waardoor hij nauwelijks meer belastingen kon heffen terwijl het escalerende conflict duidelijk om militaire uitgaven vroeg. Een jaar na de plechtige trouwerij mondde dit conflict uit in de Engelse Burgeroorlog die Oliver Cromwell aan de macht zou brengen en de koning in 1649 letterlijk de kop zou kosten. De verbintenis tussen de huizen Stuart en Oranje heeft de geschiedenis van zowel Nederland als Engeland diepgaand beïnvloed. Het huwelijk van de negenjarige Maria en prins Willem mocht om uiteenlopende en opportunistische redenen zijn gesloten, het stond wel aan de basis van het Engelse koningschap van Willem III en Mary II van bijna een halve eeuw later.

Op deze herinneringspenning staan op de voorgrond de jeugdige prins en prinses die elkaar de hand geven en boven deze verbintenis Gods heilige geest in de gestalte van een duif. Onder hun voeten de tekst: LONDINI DESPONSATIE WILHELMUS ET MARIA ANNO 1641, 12 MAJI, Willem en Maria op de 12e van mei in het jaar 1641 in Londen getrouwd. Achter de rug van de prins enkele regels die meer over Frederik Hendrik gaan dan over Willem: PRINCEPS ME HENDRICUS GENUIT, FORTISSIMUS HEROS NASSAUIAE, ET SPONSUMME JUBET ESSE TUUM, Prins Hendrik, de dapperste held van Nassau, heeft mij geteeld en tot uw bruidegom gemaakt. En achter de rug van de prinses, vertaald uit het Latijn: Karel, koning en opperheerser van Grootbrittannië, heeft mij geteeld en tot uw bruid gemaakt.

De andere zijde van de penning staat de jonge Willem afgebeeld, met aan zijn voet het ‘mom’ of ovalen masker, ten teken dat hier gedaanten zijn vermengd. Inderdaad treedt Willem hier op in een dubbelgedaante, namelijk enerzijds als oorlogsgod Mars (of Bellona), anderzijds en gelijktijdig als de wijze Pallas, die de olijventak van de vrede overhandigt aan Ceres, godin van de vruchtbaarheid. Uit het Latijn vertaald: De prinselijke Pallas vervangt Bellona, de vrede bloeit, de alvoedende Ceres biedt onder de hemelse gunst haar vruchten aan.

  1641  /  Penningen  /  Last Updated november 19, 2018 by Ruurt Hazewinkel  /