Info Panel
You are here:   Home  /  Penningen  /  1609: Triple Alliantie (Drievoudig Verbond)
  • 1609_Back
  • 1609_Front

1609: Triple Alliantie (Drievoudig Verbond)

De Nederlandse Opstand was na een chaotische en bloedige beginperiode overgegaan in een fase waarin onder leiding van Johan van Oldenbarnevelt de belastingen op orde waren gebracht. De geïmproviseerde oorlogsvoering van weleer was overgegaan in een geïnstitutionaliseerd krijgsbedrijf, waardoor de soldaten regelmatig hun soldij kregen uitbetaald en waarin de krijgsdoelen weloverwogen en ieder jaar opnieuw werden bepaald. Maar het bleef een feit dat de Nederlandse Republiek een klein landje was tegenover een militaire supermacht.

In 1596 hadden de Nederlanders onder leiding van Oldenbarnevelt samen met Frankrijk en Engeland een defensief verdrag gesloten. Als Nederland werd aangevallen door de Spanjaarden, hetgeen het geval was, dan stelde de bepaling van het verdrag dat de andere leden van deze Triple Alliantie dat zouden beschouwen als een aanval op henzelf. Hetzelfde verdrag stipuleerde dat Frankrijk tienduizend soldaten zou sturen en Engeland twintig schepen, zesduizend voetsoldaten en vierhonderd ruiters zou bijdragen.

Twee jaar later glipte Hendrik IV, koning van Frankrijk, alweer het Drievoudig Verbond uit, zodat de Nederlanders feitelijk het meest hadden aan de afspraken met koningin Elisabeth van Engeland – al bleef Frankrijk de Nederlanders wel financieel steunen.

Deze penning viert het bekrachtigen van het oude Drievoudige Verbond. Op de ene zijde zijn drie even grote harten zichtbaar, onder de koesterende zon met het Hebreeuwse tetragram van goddelijke genade. ‘Juncta corda fidelium’: De harten der gelovigen verenigd. Op de andere kant zien we de Franse lelie, de Engelse Tudorroos en de Nederlandse leeuw met de pijlenbundel van de verenigde gewesten: ‘Contra vim tirannorum 1609’, Tegen het geweld van de dwingelanden 1609.

Wat de totstandkoming van het Drievoudig Verbond zal hebben bespoedigd was de wetenschap bij koning Hendrik en koning Jacobus I (Elisabeth was al overleden) dat ze hun troepen voorlopig thuis konden houden omdat de Nederlanden met Spanje het Twaalfjarig Bestand tekenden – een wapenstilstand van twaalf jaar.

  1609  /  Penningen  /  Last Updated november 20, 2018 by Ruurt Hazewinkel  / 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.